Jak dlouho bude ještě Česká pošta živořit?

Neschopnost odpovědných úředníků, které občané platí za řízení České pošty ze svých daní a poštovních poplatků je asi nekonečná.

Zaměstnanci České pošty jsou hodnoceni podle množství prodaných produktů pro zahraniční pojišťovnu (Česká pojišťovna) nebo zahraniční banku (Poštovní spořitelna patří ČSOB ve vlastnictví belgického kapitálu). Poštovní produkty jsou až na druhém místě.

ceska_posta

Proč neposkytuje Česká pošta bankovní služby pro české občany jako česká komerční banka? Má školené pracovníky pro bankovní služby, potřebné vybavení, ale přitom platí zahraničním bankám za bankovní služby poskytované zahraničními bankami Českému státu!

Diví se někdo ještě, že český zaměstnanec pošty stávkuje?  Česká pošta může být slípkou snášející zlatá vejce, jen chybí schopný manažer a rozhodnutí odpovědných, kteří by měli hájit zájmy občanů, nikoliv zájmy cizího, zahraničního kapitálu!

http://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Barta-OCR-Ceska-posta-ukazka-neschopnosti-odpovednych-uredniku-467848

sr

Volte dle své vůle – přímá volba

Přímá volba do všech stupňů státních orgánů ČR – šance občanů na změny !

Využijte možnost při nadcházejících volbách a vyberte si ve své lokalitě ty nejlepší, které by jste chtěli mít na postech pro to, aby občanům za jejich peníze prospívali, nikoliv škodili !

Své dotazy můžete psát na info@obcane-cr.cz

Sledujte dění v českých zemích bez cenzury – poslouchejte „svobodné radio“

 www.svobodne-radio.cz

II. sněm Občanů ČR 28.10.2015

Druhý sněm strany Občané České republiky se uskutečnil dne 28.10.2015 v Národním domě v Ústí nad Labem.

Byly změněny stanovy a doplněna Republiková rada OČR.

Novinkou je zrušení placení příspěvků a zjednodušení organizace OČR.

Ve stanovách naleznete více informací nebo volejte 730 66 37 66, případně pište na info@obcane-info.cz nebo nahlédněte na facebook OČR.

 

Pozvánka sněm OCR_2015_F

Stanovy OČR_sněm_2015 (2) (3)

ceska_posta

Boj o „Českou poštu“ a řešením „silná Česká banka“?

Kam bude kráčet Česká pošta?

Deník E15 s datem 3.10.2014 v článku „Sobotka chce dotovat poštu“ uvádí, že pan premiér by chtěl udržet síť nevýdělečných poboček české pošty ze státního rozpočtu, tedy z peněz daňových poplatníků. Proč tyto pobočky nemohou vydělávat?

Pokud pošta nevykazuje výsledky, proč má její ředitel plat 250.000.- Kče měsíčně a jeho náměstci 150 000.- až 200.000,-Kč. Pokud jsou neschopni zajistit manažerské povinnosti neměli by mít na takovou mzdu vůbec nárok.
Sponzorské akce jsou rovněž nepochopitelné. Česká pošty jako státní podnik sponzoruje soukromé sportovce, fotbalové a další sportovní aktivity. Z čeho, když nevydělává? Tyto částky by měli manažeři pošty, kteří sponzoring umožnili, zaplatit ze svého. To se to rozhazuje z peněz daňových poplatníků.
Lze doufat, že kontrolou hospodaření, připravované panem Babišem, ukáže to, co se zatím jen tutlá a odpovědní pracovníci budou potrestáni a budou muset škody uhradit. Samozřejmě by měli od České pošty odejít ne se zlatými padáky, ale s trestními oznámeními na jejich činnost.
Česká pošta jako státní podnik poskytuje poskytuje bankovní služby pro zahraniční bankovní dům KBC Bank N.V. z Belgického království pod názvem „Poštovní spořitelna“ a dále pojišťovací služby pro společnost CZI Holdings N.V. z Nizozemského království. Kolik tyto společnosti České poště platí?
Česká komerční banka („silná česká banka“ – dle slov pana Sobotky před volbami) stále v naší republice chybí. Pokud by Česká pošta s proškolenými pracovníky pro bankovní styk poskytovala bankovní služby pro Českou banku ve vlastnictví a správě státu, všechny pobočky i Česká pošta celkově by jistě ve vysokém zisku.
Lidé by získali dostupnost bankovních služeb i na vesnicích, stát by nemusel platit zahraničním bankám za bankovní styk například při rozesílání sociálních dávek a důchodů – jedná se o velmi zajímavé částky. Navíc by Česká pošta mohla zaměstnávat větší počet zaměstnanců.
Česká pošta by v počátku mohla poskytovat jen peněžní služby, celému hospodářství ČR by to pomohlo. Jistě i pan Babiš ví své o nákladech na zahraniční banky a o výhodách vlastnictví bank.
Pan Babiš v článku dnešního deníku E15 rovněž uvádí, že má například návrh od finanční správy, aby pošta převzala hotovostní pokladnu. Není to prvním krokem k vytvoření „silné České banky“, kterou avízoval pan Sobotka?
Tak co? Proč by Česká banka, resp. Česká pošta nešla ve stopách Fio banky a.s., která si získala republikovou síť poboček nákupem společnosti zanikající v důsledku elektronického rozvoje obchodu s cennými papíry?

Pěst

Trápí Vás agresivita a arogance některých lidí?

Nejste jediní. Trápí všechny poctivé a normální lidi.

Je smutné, že ukázat na pachatele je dnes trestáno. Je smutné, že lumpům ve vězení platí

poctiví daňoví poplatníci pobyt, stravu, ošacení i kulturní vyžití. Je smutné, že oběti jsou

šikanovány a zpravidla ponechány svému osudu napospas.

Odpovědnost je dnes pojmem přehlíženým a nedokonale trestaným.

Občané, změňte současný stav a vyberte ve vašich městech a obcích osobnosti, které budou

chtít tento nešvar změnit. Dejte takovým lidem důvěru a podpořte je v jejich práci. Výsledek

se dostaví a přinese úlevu celému národu.

Kriminálníci musí mít respekt z výkonu trestu a musí si pobyt ve vězení plně hradit. Pak se

sníží i množství kriminality. Pomalu se budeme moci přestat bát a lidé začnou žít opět beze

strachu z okradení, napadení či dokonce z nebezpečí ztráty života.

Soudcovské kladívko

Osobní odpovědnost – základním principem

„Já nic, já muzikant“. Obvyklé rčení těch, kteří odmítají odpovědnost. Lze také slýchat „já jen plním

nařízení“ nebo „fóršrift je fóršrift“ a spoustu dalších říkánek, které by měly zprostit odpovědnosti.

V dobách našich předků platilo, „za dobrou práci, dobrá odměna“. Zkusme zase začít měřit velikost

odměny za kvalitu a množství práce! Vraťme se k říkánce „bez práce nejsou koláče“, respektive „kdo

nedělá ať nejí“.

V nadcházejících komunálních volbách dejte hlas svým vybraným kandidátům, kteří budou hájit

zájmy občanů vašich měst a obcí, bez nutnosti respektovat politická rozhodnutí!

Stát je uměle vytvořen pro potřeby zajišťování potřeb občanů, kteří si za služby platí ve formě daní.

Při špatně provedené práci je třeba důsledně vyčíslit škody a předepsat je původcům k úhradě.

Samozřejmě to nevylučuje i trestní odpovědnost.

Dnes se málo-kdo bojí, spravedlnost je bezzubá a výkon trestů je spíše rekreačním pobytem, mnohdy

i s poslaneckým platem a mzdou pro sekretářku. Kde to žijeme? V Českých zemích, které však volají

po změně!

Změnám může pomoci každý občan. Je třeba jen říci nahlas, co je třeba změnit a dát důvěru

tomu, koho si ve své lokalitě vybere většina. Samozřejmě vybraný kandidát si musí být vědom

své odpovědnosti a odvolatelnosti v případě neplnění svých povinností způsobem řádným a

odpovědným.

Peníze

Máte malé důchody a chcete žít lépe?

V důchodovém věku vidí mnoho lidí spoustu příležitostí, jak vydělat peníze. Může to být

drobná poradenská či zprostředkovatelská činnost nebo i jiný druh práce. Třeba i v týmu.

Bohužel pracovních míst je málo a stávající legislativa brání svobodnému prodeji práce.

Proč nemůže být prodej práce svobodný a tržní prostředí spravedlivé a rovné?

Je třeba říci „dost“ zastaralým metodám omezování svobody prodeje práce a nehoráznému

ožebračování těch, kteří si dovolí podnikat.

Řešení je přitom zcela jednoduché. Ekonomický model nové společnosti „ekonomický

privatismus“ je receptem na současnou nemoc lidstva – bídu a nezaměstnanost.

Receptem je svoboda prodeje práce, rovnost postavení účastníků tržního prostředí i rovnost

při zdaňování.

Pokud bude existovat skutečně jen jedna daň a to „daň z příjmů“ (doslova a do písmene),

bez odečtů, nákladů, úlev, slev, dotací a různých jiných výhod, začnou se chovat při své

činnosti všichni s péčí dobrého hospodáře.

Vyzýváme všechny občany k zamyšlení a seznámení se s principy „ekonomického

privatismu“, stačí alespoň v základních tezích. Pak je možné pochopit šanci žít lépe a této

šance se chopit.

A jak to změnit? V nastávajících volbách si vyberte ve svém okolí či lokalitě ty nejlepší a

podpořte je ve volbách. Budete mít své zástupce, které můžete kontrolovat a hodnotit

i odvolávat. Ti se musí přičinit o změnu špatných zákonů a narovnání pokroucené

spravedlnosti, práva a deformovaných vztahů.

Pak se bude žít v dostatku a v pohodě. Myslet znamená žít!

Úřad práce

Jste nezaměstnaní – chcete práci ?

Nechcete spoléhat na podporu z „pracáku“?

Položte si otázku: proč je nedostatek pracovních příležitostí?
Rychle zjistíte a sami si odpovíte, že je toho tolik, co se má či musí udělat, ale je čím dál méně těch, kteří by chtěli vytvářet nová pracovní místa. Je to o odpovědnosti za sebe samotného.

Je spousta možností, co dělat. Problém je ten, že není rovnost mezi jednotlivými lidmi. Ten, kdo vlastní banku, továrnu či podnik je zpravidla skupinou fyzických osob nebo fyzickou osobou, ale zákon na ně hledí jinak. Jsou posuzováni jako právnické osoby a jsou úkolováni povinnostmi vůči ostatním fyzickým osobám s povinností zaměstnávat.

Proč není dána každému možnost vykonávat svobodně pracovní činnost s plnou odpovědností sám za sebe? Proč majitel banky – fyzická osoba při špatném rozhodnutí a následných ztrátách natáhne ruku ke státu, aby z peněz prostých občanů, daňových poplatníků ztráty zaplatil. Při zkrachování podniku – právnické osoby/korporace nesou ztráty věřitelé této zkrachovalé firmy a stát. Proč neodpovídá svým majetkem vlastník firmy či vlastníci podílů?

Pokud by nebyl zakázán svobodný prodej práce a byla zrušena závislá činnost dýchalo by se lépe a občané by byli jisti svými pohledávkami. Trh by mohl opět začít fungovat a začalo by platit, že kvalita určuje poptávku i cenu za výrobek či službu. Práce by byl dostatek, lidé by nečekali, až někdo pro ně vytvoří pracovní místo. Sami by si práci hledali a dělali to, co umí dobře, s dobrými výsledky i dobrým příjmem.

Současně musí být změněn systém odpovědnosti a zdaňování. Komplexní řešení přináší model ekonomického privatismu. Jedná se o řešení odstranění nezaměstnanosti a zajištění prosperity ekonomiky s dostatečným příjmy pro všechny, kteří chtějí pracovat!

Volby

Jak vybrat ty správné kandidáty

Lidé obecně ví, co jim chybí a co by chtěli změnit. Stávající politická scéna ale neumožňuje razantnější

kroky při změnách a požadavcích na osobní odpovědnost jedinců za své kroky a chování.

Všichni víme, že z našich daní jsou placeni nejen politici, ale především úředníci na jednotlivých

stupních státních orgánů, armáda, policie a úředníci v dalších státních institucích.

Úředníky platíme, aby zajišťovali naše potřeby a občanům pomáhali řešit jejich problémy. Určitě

nemá nikdo zájem si platit arogantní úředníky a jiné osoby závislé na penězích od daňových

poplatníků, kteří nejsou odborníky na svých místech, dělají chyby, jednají povýšeně a dávají najevo,

že to jsou oni, kdo má moc. Takoví úředníci musí pochopit, že občané tu nejsou pro ně, ale že

úředníci tu jsou pro lidi! Pokud to nedokáží pochopit, ať odejdou!

V nadcházejících volbách mají všichni občané možnost si vybrat své nejlepší zástupce a delegovat

je jako kandidáty za svou obec či město. Strana Občané České republiky umožní kandidaturu lidí

vybraných spoluobčany v jednotlivých regionech republiky. Občané si je mohou sami vybrat a sami

kontrolovat. V rámci potřeb je bude možné i měnit, pokud se zpronevěří svému poslání, za něž budou

daňovými poplatníky, spoluobčany placeni.

Již nebude možné, aby obcím a městům vládli zloději a lidé, kteří mají být ve výkonu trestu. Občané,

chcete vyměnit lumpy usazené v zastupitelstvech měst a obcí? Vyberte si své kandidáty, kteří budou

čestní, moudří, budou občanům přinášet užitek a se společným majetkem nakládat s péčí řádného

hospodáře.  Současně musí každý nést osobní odpovědnost majetkovou i trestní za své jednání!