sr

Volte dle své vůle – přímá volba

Přímá volba do všech stupňů státních orgánů ČR – šance občanů na změny !

Využijte možnost při nadcházejících volbách a vyberte si ve své lokalitě ty nejlepší, které by jste chtěli mít na postech pro to, aby občanům za jejich peníze prospívali, nikoliv škodili !

Své dotazy můžete psát na info@obcane-cr.cz

Sledujte dění v českých zemích bez cenzury – poslouchejte „svobodné radio“

 www.svobodne-radio.cz

II. sněm Občanů ČR 28.10.2015

Druhý sněm strany Občané České republiky se uskutečnil dne 28.10.2015 v Národním domě v Ústí nad Labem.

Byly změněny stanovy a doplněna Republiková rada OČR.

Novinkou je zrušení placení příspěvků a zjednodušení organizace OČR.

Ve stanovách naleznete více informací nebo volejte 730 66 37 66, případně pište na info@obcane-info.cz nebo nahlédněte na facebook OČR.

 

Pozvánka sněm OCR_2015_F

Stanovy OČR_sněm_2015 (2) (3)

ceska_posta

Boj o „Českou poštu“ a řešením „silná Česká banka“?

Kam bude kráčet Česká pošta?

Deník E15 s datem 3.10.2014 v článku „Sobotka chce dotovat poštu“ uvádí, že pan premiér by chtěl udržet síť nevýdělečných poboček české pošty ze státního rozpočtu, tedy z peněz daňových poplatníků. Proč tyto pobočky nemohou vydělávat?

Pokud pošta nevykazuje výsledky, proč má její ředitel plat 250.000.- Kče měsíčně a jeho náměstci 150 000.- až 200.000,-Kč. Pokud jsou neschopni zajistit manažerské povinnosti neměli by mít na takovou mzdu vůbec nárok.
Sponzorské akce jsou rovněž nepochopitelné. Česká pošty jako státní podnik sponzoruje soukromé sportovce, fotbalové a další sportovní aktivity. Z čeho, když nevydělává? Tyto částky by měli manažeři pošty, kteří sponzoring umožnili, zaplatit ze svého. To se to rozhazuje z peněz daňových poplatníků.
Lze doufat, že kontrolou hospodaření, připravované panem Babišem, ukáže to, co se zatím jen tutlá a odpovědní pracovníci budou potrestáni a budou muset škody uhradit. Samozřejmě by měli od České pošty odejít ne se zlatými padáky, ale s trestními oznámeními na jejich činnost.
Česká pošta jako státní podnik poskytuje poskytuje bankovní služby pro zahraniční bankovní dům KBC Bank N.V. z Belgického království pod názvem „Poštovní spořitelna“ a dále pojišťovací služby pro společnost CZI Holdings N.V. z Nizozemského království. Kolik tyto společnosti České poště platí?
Česká komerční banka („silná česká banka“ – dle slov pana Sobotky před volbami) stále v naší republice chybí. Pokud by Česká pošta s proškolenými pracovníky pro bankovní styk poskytovala bankovní služby pro Českou banku ve vlastnictví a správě státu, všechny pobočky i Česká pošta celkově by jistě ve vysokém zisku.
Lidé by získali dostupnost bankovních služeb i na vesnicích, stát by nemusel platit zahraničním bankám za bankovní styk například při rozesílání sociálních dávek a důchodů – jedná se o velmi zajímavé částky. Navíc by Česká pošta mohla zaměstnávat větší počet zaměstnanců.
Česká pošta by v počátku mohla poskytovat jen peněžní služby, celému hospodářství ČR by to pomohlo. Jistě i pan Babiš ví své o nákladech na zahraniční banky a o výhodách vlastnictví bank.
Pan Babiš v článku dnešního deníku E15 rovněž uvádí, že má například návrh od finanční správy, aby pošta převzala hotovostní pokladnu. Není to prvním krokem k vytvoření „silné České banky“, kterou avízoval pan Sobotka?
Tak co? Proč by Česká banka, resp. Česká pošta nešla ve stopách Fio banky a.s., která si získala republikovou síť poboček nákupem společnosti zanikající v důsledku elektronického rozvoje obchodu s cennými papíry?

Pěst

Trápí Vás agresivita a arogance některých lidí?

Nejste jediní. Trápí všechny poctivé a normální lidi.

Je smutné, že ukázat na pachatele je dnes trestáno. Je smutné, že lumpům ve vězení platí

poctiví daňoví poplatníci pobyt, stravu, ošacení i kulturní vyžití. Je smutné, že oběti jsou

šikanovány a zpravidla ponechány svému osudu napospas.

Odpovědnost je dnes pojmem přehlíženým a nedokonale trestaným.

Občané, změňte současný stav a vyberte ve vašich městech a obcích osobnosti, které budou

chtít tento nešvar změnit. Dejte takovým lidem důvěru a podpořte je v jejich práci. Výsledek

se dostaví a přinese úlevu celému národu.

Kriminálníci musí mít respekt z výkonu trestu a musí si pobyt ve vězení plně hradit. Pak se

sníží i množství kriminality. Pomalu se budeme moci přestat bát a lidé začnou žít opět beze

strachu z okradení, napadení či dokonce z nebezpečí ztráty života.

Soudcovské kladívko

Osobní odpovědnost – základním principem

„Já nic, já muzikant“. Obvyklé rčení těch, kteří odmítají odpovědnost. Lze také slýchat „já jen plním

nařízení“ nebo „fóršrift je fóršrift“ a spoustu dalších říkánek, které by měly zprostit odpovědnosti.

V dobách našich předků platilo, „za dobrou práci, dobrá odměna“. Zkusme zase začít měřit velikost

odměny za kvalitu a množství práce! Vraťme se k říkánce „bez práce nejsou koláče“, respektive „kdo

nedělá ať nejí“.

V nadcházejících komunálních volbách dejte hlas svým vybraným kandidátům, kteří budou hájit

zájmy občanů vašich měst a obcí, bez nutnosti respektovat politická rozhodnutí!

Stát je uměle vytvořen pro potřeby zajišťování potřeb občanů, kteří si za služby platí ve formě daní.

Při špatně provedené práci je třeba důsledně vyčíslit škody a předepsat je původcům k úhradě.

Samozřejmě to nevylučuje i trestní odpovědnost.

Dnes se málo-kdo bojí, spravedlnost je bezzubá a výkon trestů je spíše rekreačním pobytem, mnohdy

i s poslaneckým platem a mzdou pro sekretářku. Kde to žijeme? V Českých zemích, které však volají

po změně!

Změnám může pomoci každý občan. Je třeba jen říci nahlas, co je třeba změnit a dát důvěru

tomu, koho si ve své lokalitě vybere většina. Samozřejmě vybraný kandidát si musí být vědom

své odpovědnosti a odvolatelnosti v případě neplnění svých povinností způsobem řádným a

odpovědným.

Peníze

Máte malé důchody a chcete žít lépe?

V důchodovém věku vidí mnoho lidí spoustu příležitostí, jak vydělat peníze. Může to být

drobná poradenská či zprostředkovatelská činnost nebo i jiný druh práce. Třeba i v týmu.

Bohužel pracovních míst je málo a stávající legislativa brání svobodnému prodeji práce.

Proč nemůže být prodej práce svobodný a tržní prostředí spravedlivé a rovné?

Je třeba říci „dost“ zastaralým metodám omezování svobody prodeje práce a nehoráznému

ožebračování těch, kteří si dovolí podnikat.

Řešení je přitom zcela jednoduché. Ekonomický model nové společnosti „ekonomický

privatismus“ je receptem na současnou nemoc lidstva – bídu a nezaměstnanost.

Receptem je svoboda prodeje práce, rovnost postavení účastníků tržního prostředí i rovnost

při zdaňování.

Pokud bude existovat skutečně jen jedna daň a to „daň z příjmů“ (doslova a do písmene),

bez odečtů, nákladů, úlev, slev, dotací a různých jiných výhod, začnou se chovat při své

činnosti všichni s péčí dobrého hospodáře.

Vyzýváme všechny občany k zamyšlení a seznámení se s principy „ekonomického

privatismu“, stačí alespoň v základních tezích. Pak je možné pochopit šanci žít lépe a této

šance se chopit.

A jak to změnit? V nastávajících volbách si vyberte ve svém okolí či lokalitě ty nejlepší a

podpořte je ve volbách. Budete mít své zástupce, které můžete kontrolovat a hodnotit

i odvolávat. Ti se musí přičinit o změnu špatných zákonů a narovnání pokroucené

spravedlnosti, práva a deformovaných vztahů.

Pak se bude žít v dostatku a v pohodě. Myslet znamená žít!

Úřad práce

Jste nezaměstnaní – chcete práci ?

Nechcete spoléhat na podporu z „pracáku“?

Položte si otázku: proč je nedostatek pracovních příležitostí?
Rychle zjistíte a sami si odpovíte, že je toho tolik, co se má či musí udělat, ale je čím dál méně těch, kteří by chtěli vytvářet nová pracovní místa. Je to o odpovědnosti za sebe samotného.

Je spousta možností, co dělat. Problém je ten, že není rovnost mezi jednotlivými lidmi. Ten, kdo vlastní banku, továrnu či podnik je zpravidla skupinou fyzických osob nebo fyzickou osobou, ale zákon na ně hledí jinak. Jsou posuzováni jako právnické osoby a jsou úkolováni povinnostmi vůči ostatním fyzickým osobám s povinností zaměstnávat.

Proč není dána každému možnost vykonávat svobodně pracovní činnost s plnou odpovědností sám za sebe? Proč majitel banky – fyzická osoba při špatném rozhodnutí a následných ztrátách natáhne ruku ke státu, aby z peněz prostých občanů, daňových poplatníků ztráty zaplatil. Při zkrachování podniku – právnické osoby/korporace nesou ztráty věřitelé této zkrachovalé firmy a stát. Proč neodpovídá svým majetkem vlastník firmy či vlastníci podílů?

Pokud by nebyl zakázán svobodný prodej práce a byla zrušena závislá činnost dýchalo by se lépe a občané by byli jisti svými pohledávkami. Trh by mohl opět začít fungovat a začalo by platit, že kvalita určuje poptávku i cenu za výrobek či službu. Práce by byl dostatek, lidé by nečekali, až někdo pro ně vytvoří pracovní místo. Sami by si práci hledali a dělali to, co umí dobře, s dobrými výsledky i dobrým příjmem.

Současně musí být změněn systém odpovědnosti a zdaňování. Komplexní řešení přináší model ekonomického privatismu. Jedná se o řešení odstranění nezaměstnanosti a zajištění prosperity ekonomiky s dostatečným příjmy pro všechny, kteří chtějí pracovat!

Volby

Jak vybrat ty správné kandidáty

Lidé obecně ví, co jim chybí a co by chtěli změnit. Stávající politická scéna ale neumožňuje razantnější

kroky při změnách a požadavcích na osobní odpovědnost jedinců za své kroky a chování.

Všichni víme, že z našich daní jsou placeni nejen politici, ale především úředníci na jednotlivých

stupních státních orgánů, armáda, policie a úředníci v dalších státních institucích.

Úředníky platíme, aby zajišťovali naše potřeby a občanům pomáhali řešit jejich problémy. Určitě

nemá nikdo zájem si platit arogantní úředníky a jiné osoby závislé na penězích od daňových

poplatníků, kteří nejsou odborníky na svých místech, dělají chyby, jednají povýšeně a dávají najevo,

že to jsou oni, kdo má moc. Takoví úředníci musí pochopit, že občané tu nejsou pro ně, ale že

úředníci tu jsou pro lidi! Pokud to nedokáží pochopit, ať odejdou!

V nadcházejících volbách mají všichni občané možnost si vybrat své nejlepší zástupce a delegovat

je jako kandidáty za svou obec či město. Strana Občané České republiky umožní kandidaturu lidí

vybraných spoluobčany v jednotlivých regionech republiky. Občané si je mohou sami vybrat a sami

kontrolovat. V rámci potřeb je bude možné i měnit, pokud se zpronevěří svému poslání, za něž budou

daňovými poplatníky, spoluobčany placeni.

Již nebude možné, aby obcím a městům vládli zloději a lidé, kteří mají být ve výkonu trestu. Občané,

chcete vyměnit lumpy usazené v zastupitelstvech měst a obcí? Vyberte si své kandidáty, kteří budou

čestní, moudří, budou občanům přinášet užitek a se společným majetkem nakládat s péčí řádného

hospodáře.  Současně musí každý nést osobní odpovědnost majetkovou i trestní za své jednání!

Lednice na skládce - poškozování životního prostředí

Otevřený dopis ministru životního prostředí

 

 

 

Věc: nakládání s odpady, záchrana využitelných surovin, finanční ztráty české ekonomiky

+ zabránění devastace životního prostředí odpadem v režimu zpětného odběru

Vážený pane ministře,
blahopřejeme k Vašemu uvedení do funkce ministra resortu, který je v současné době jedním z nejhorších z pohledu lobbingu a výkonu činností, životnímu prostředí spíše ubližujících a devastujících přírodu.
Rozhodnutí úředníků ministerstva současně vážně poškozují ekonomiku České republiky, zvyšují nezaměstnanost a neomaleným způsobem zavádí monopoly v odpadovém hospodářství, které válcují české podnikatelské subjekty – výrobce i zpracovatele.
Občané České republiky jsou velmi znepokojeni stávající situací v odpadovém hospodářství, která láká mnoho zlatokopů a dobrodruhů, kterým nezáleží ani na krajině ani na obyvatelích této země. Jejich činností a ovlivňováním našich zákonodárců se stávají závazná pravidla, škodící nejen životnímu prostředí, přírodě i ekologii, ale poškozují i ekonomiku České republiky.
Vážné riziko pro odpadové hospodářství a životní prostředí představují takzvané „kolektivní systémy“, které v původním pojetí měly být pouze organizátorem a koordinátorem při odstraňování vybraných odpadů, například elektrošrotu. Namísto toho dostaly kolektivní systémy právo inkasovat poplatky od výrobců a dovozců za uvedení výrobků na český trh. A nejen to! Vybrané peníze nejsou z velké části použity na likvidaci a recyklaci odpadů!
Dalším inkasovaným poplatkem je platba konečného spotřebitele při nákupu výrobku. Tyto částky platí všichni – tedy občané, firmy, organizace i všechny státní složky, neboť je tato povinnost uložena zákonem. Peníze směřují na soukromá konta „kolektivních systémů“. Jedná se o soukromé firmy!
Třetím příjmem kolektivních systémů je příjem z organizovaných aukcí při nichž kolektivní systém prodává soustředěný elektroodpad zpracovatelům. Kam mizí všechny peníze určené původně na likvidaci odpadů?

Kolektivní systémy jsou neziskovými, soukromými firmami, které stát nemá právo kontrolovat! Přitom je zákonem uložena povinnost spotřebitelů i výrobců/dovozců odvádět velké částky na jejich konta. O tyto peníze chudne stát, firmy i občané!
Další pozoruhodný jev, naprosto nepochopitelný, je zavedení nakládání s odpadem nikoliv jako s odpadem, a často odpadem nebezpečným, ale s vyřazenými elektrozařízeními je nakládáno v režimu zpětného odběru. Znamená to, že se do doby převzetí odpadu zpracovatelem nechová jako odpad, který poškozuje životní prostředí a ekologii, ale zákon o odpadech se ve svých ustanoveních o ochraně životního prostředí na tyto „věci“ nevztahuje do doby, dokud je kolektivní systém neprodá zpracovateli. Teprve pak se opravdu z pohledu ministerských úředníků stává odpadem.
Prohlédněte si města a obce, kolik elektrospotřebičů leží u popelnic, volně na ulicích, ve volné přírodě či jinde. Proč? Jednoduché řešení existuje! Přináší zisk pro stát i jeho občany, ale lobby je silnější.
Kolektivní systémy si navíc vynucují u zpracovatelů právo auditů, což je vážné narušování soukromých firemních práv. Bohužel, kdo nesouhlasí s diktátem, nemá právo se ani účastnit aukcí a zajistit tak práci pro své zaměstnance.
Není to fraška, když si někdo nechá třikrát zaplatit a ještě kupujícího omezuje???
V současné době jsou vytvořeny na MŽP pracovní skupiny, které připravují další upevnění pozic kolektivních systémů a ve své podstatě zakotvení jejich monopolu při přebírání vyřazených zařízení od těch, kteří se rozhodli je dále nepoužívat a vyhodit je. Připravuje se zákaz předávat zařízení přímo zpracovatelům, kteří odpad ekologicky zpracovávají a recyklují, při respektování ochrany přírody a životního prostředí, na které se v systému zpětného odběru vůbec nehledí!!!
Zvážíme-li, že v současné době existuje možnost sběru elektrošrotu tak, že původce jej předává přímo zpracovatelské firmě za pomoci zprostředkovatele a ještě za to dostává peníze, je na pováženou, kdo stojí za zákonnými normami, poškozujícími Českou republiku hned na několika frontách. Navíc je s odpadem v takovém systému nakládáno jako s „odpadem“ od prvního okamžiku jeho předání původcem k odstranění. Je možné doložit příklady.
Vážený pane ministře, věřím, že se podaří zabránit monopolizaci odpadového hospodářství, zabránit diktátu soukromých firem „kolektivních systémů“ všem ostatním účastníkům trhu například formou určování výše povinných poplatků, svévolných auditů a že se podaří zachránit zpracovatele, kteří nechtějí diktát kolektivních systémů přijmout před jejich likvidací vznikem připravovaného monopolu stávajících „kolektivních systémů“.
Vedení strany Občané České republiky vyjadřuje tímto otevřeným dopisem vážné znepokojení nad mírou arogance zlatokopů, kteří za pomoci státních úředníků prosazují své zájmy, navyšují ceny spotřebitelům, brání ochraně životního prostředí například formou tzv. „systému zpětného odběru“ a narušují tržní prostředí s následnou likvidací podnikatelů v odpadovém systému, což má za následek i zvyšování nezaměstnanosti v ČR.
Dovoluji si rovněž upozornit, že stále častěji trpí lidé novodobými nemocemi, s nimiž si lékaři nevědí rady. Jako odborník zřejmě máte své vlastní vysvětlení, zvláště pokud jste vyrostl v oblasti dodnes sužované chemickými látkami v ovzduší, vodě i půdě.
Že bude hůř, pokud se nezmění ochrana přírody, nasvědčují i nové závěry Světové zdravotnické organizace (WHO), podle níž bude v roce 2025 umírat 13 milionů lidí na světě na rakovinu, což je skoro o 60% více než v současné době. Ročně touto nemocí onemocní 20 milionů lidí. Varující!
V případě Vašeho zájmu nabízíme skutečné odborníky z odpadového hospodářství, kteří mohou pomoci s narovnáním současného systému, pokřiveného korupcí a touhou jedinců po bohatství.
K přiblížení problematiky doporučujeme nahlédnout do závěrů pracovních komisí MŽP a stanoviska ÚOHS. Rádi poskytneme tyty dokumenty Vám či osobě Vámi pověřené. Je co číst!
Vážený pane ministře, přejeme Vám ve Vaší náročné práci mnoho úspěchů, dostatek odborníků, neúplatné pracovníky na všech úrovních ministerstva a hlavně hodně štěstí při prosazování právních norem chránících životy, přírodu, ekologii, státní kasu i peněženky občanů.
V úctě,

Ing. Josef Barta, MBA
předseda republikové rady
Občané České republiky

1.sněm strany Občané České republiky

Strana Občané České republiky po I.sněmu

Nastartování ekonomiky České republiky, snížení  a odstranění nezaměstnanosti, začlenění bezdomovců opět mezi řádné občany a revize všech zákonných norem, které přikazují občanům platit nikoliv státu, ale soukromým podnikatelům (kolektivní systémy, důchodové pilíře, zdravotní služby…) to jsou nejbližší cíle strany Občané České republiky.

V sobotu 12. října 2013 byl Národní dům v Ústí nad Labem svědkem I. republikového sněmu strany „Občané české republiky“.

Důležitým blokem sněmu bylo představení uceleného programu strany  Občané České republiky a to:  společensko-ekonomické platformy „Privatismus“.

Mezi základní principy změn dle „Privatismu“  patří uvolnění pracovního  trhu a svobodný prodej práce, zprůhlednění vlastnictví firem, osobní odpovědnost všech podnikatelských subjektů, vymahatelnost práva, revize a změny  zdravotní a důchodové politiky státu.

Zásadním úkolem je dosažení změn daňového systému, snížení daní tak, aby byl výběr maximální a současně,  aby všichni platili daně podle stejných pravidel.  Důležitým předpokladem pro tuto změnu je odstranění několika typů podnikatelských forem (fyzické versus právnické osoby).

Vytvořením jednoho typu podnikatelů, s osobní odpovědností vlastníků, dojde ke změně pohledu na prodej práce, s následným posunem do čistě obchodních vztahů a týmových seskupení. Po této změně  je možné vybírat pouze daň z příjmu (obratu) a eliminovat vývoz kapitálu do daňových rájů.

Sněm vyjádřil podporu Straně soukromníků České republiky v nadcházejících předčasných volbách do PS ČR.

Strana soukromníků České republiky – číslo 10  (pro volby do PS ČR  dne 25. A 26.10.2013) tak bude podporována všemi členy a příznivci strany Občanů České republiky.

V komunálních volbách v roce 2014 OČR i SsČR  učiní vše pro  výměnu škodících úředníků státní správy za takové, kteří budou občanům pomáhat a respektovat jejich práva a zájmy.

Úkolů má strana mnoho. Všechny však směřují ke změnám ve společnosti tak, aby občané České republiky opět žili v bezpečí, dostatku a bez obav, že skončí na ulici nebo mostem.