Archív měsíce Říjen, 2013

Strana Občané České republiky po I.sněmu

1.sněm strany Občané České republiky

Nastartování ekonomiky České republiky, snížení  a odstranění nezaměstnanosti, začlenění bezdomovců opět mezi řádné občany a revize všech zákonných norem, které přikazují občanům platit nikoliv státu, ale soukromým podnikatelům (kolektivní systémy, důchodové pilíře, zdravotní služby…) to jsou nejbližší cíle strany Občané České republiky.

V sobotu 12. října 2013 byl Národní dům v Ústí nad Labem svědkem I. republikového sněmu strany „Občané české republiky“.

Důležitým blokem sněmu bylo představení uceleného programu strany  Občané České republiky a to:  společensko-ekonomické platformy „Privatismus“.

Mezi základní principy změn dle „Privatismu“  patří uvolnění pracovního  trhu a svobodný prodej práce, zprůhlednění vlastnictví firem, osobní odpovědnost všech podnikatelských subjektů, vymahatelnost práva, revize a změny  zdravotní a důchodové politiky státu.

Zásadním úkolem je dosažení změn daňového systému, snížení daní tak, aby byl výběr maximální a současně,  aby všichni platili daně podle stejných pravidel.  Důležitým předpokladem pro tuto změnu je odstranění několika typů podnikatelských forem (fyzické versus právnické osoby).

Vytvořením jednoho typu podnikatelů, s osobní odpovědností vlastníků, dojde ke změně pohledu na prodej práce, s následným posunem do čistě obchodních vztahů a týmových seskupení. Po této změně  je možné vybírat pouze daň z příjmu (obratu) a eliminovat vývoz kapitálu do daňových rájů.

Sněm vyjádřil podporu Straně soukromníků České republiky v nadcházejících předčasných volbách do PS ČR.

Strana soukromníků České republiky – číslo 10  (pro volby do PS ČR  dne 25. A 26.10.2013) tak bude podporována všemi členy a příznivci strany Občanů České republiky.

V komunálních volbách v roce 2014 OČR i SsČR  učiní vše pro  výměnu škodících úředníků státní správy za takové, kteří budou občanům pomáhat a respektovat jejich práva a zájmy.

Úkolů má strana mnoho. Všechny však směřují ke změnám ve společnosti tak, aby občané České republiky opět žili v bezpečí, dostatku a bez obav, že skončí na ulici nebo mostem.

B.Sobotka (ČSSD) opisuje z programu strany Občané České republiky

Vytvoření komerční banky ve 100% vlastnictví a správě státu, jejíž vznik avízoval předseda ČSSD Bohuslav Sobotka  v sobotním rozhovoru pro deník Právo, je opsán z programu strany „Občané České republiky“.   Read more »

Absurdistán ….zákony pro ochranu zlodějů a ničemů

zákon chrání lumpy a zloděje

Veličenstvo kat, známá píseň pana Karla Kryla, vznikla na českém území právem. Jen stěží by někdo našel ve světě takovou ochranu těch, kteří porušují zákon. Že se to zdá nelogické? Ani náhodou! Read more »

Stanovy strany Občanů České republiky

Hlavním úkolem politické strany „Občané České republiky“ je vyvedení Českého státu z ekonomické a hospodářské krize, sjednání nápravy v nerovném postavení občanů při jejich pracovních aktivitách, zvýšení životní úrovně všeho obyvatelstva a odstranění morální bídy.

Politická strana „Občané České republiky“ je otevřena všem plnoletým občanům České republiky bez ohledu na jejich věk, vyznání či rasu.

Read more »

Naše hlavní cíle

Základní cíle strany „Občané České republiky“ :

  1. Odstranění nezaměstnanosti = svoboda podnikání a výkonu práce na principu obchodních vztahů
  2. Osobní odpovědnost za své jednání i podnikání bez výjimek včetně státních úředníků
  3. Důchodové, zdravotní a sociální pojištění / zabezpečení musí zabezpečovat a garantovat stát
  4. Nastartování ekonomiky – rozvoj podnikání svým jménem a na svou odpovědnost
  5. Zrušení soukromých exekutorů
  6. Zrušení zákonů, které nařizují platbu soukromým podnikům či osobám
  7. Změny a zrušení zákonů, které škodí občanům
  8. Nutnost výkonu práce ve výkonu vazby

Strana Občanů České republiky

Vítejte na stránkách strany pro všechny občany toužící po přijatelných životních podmínkách, rovnosti práva a společnosti bez lumpů, zlodějů a bezpáteřních individuí.
Read more »

Jak se stát členem OČR?

Podmínkou členství je pouze:
plnoletost a nebýt členem jiné strany nebo politického hnutí
Schválení a zaslání informace o přijetí, včetně přístupových kódů k internetovému zpravodajství OČR je prováděno ihned po doručení přihlášky.

Read more »