Archív měsíce Červenec, 2014

Trápí Vás agresivita a arogance některých lidí?

Pěst

Nejste jediní. Trápí všechny poctivé a normální lidi.

Je smutné, že ukázat na pachatele je dnes trestáno. Je smutné, že lumpům ve vězení platí

poctiví daňoví poplatníci pobyt, stravu, ošacení i kulturní vyžití. Je smutné, že oběti jsou

šikanovány a zpravidla ponechány svému osudu napospas.

Odpovědnost je dnes pojmem přehlíženým a nedokonale trestaným.

Občané, změňte současný stav a vyberte ve vašich městech a obcích osobnosti, které budou

chtít tento nešvar změnit. Dejte takovým lidem důvěru a podpořte je v jejich práci. Výsledek

se dostaví a přinese úlevu celému národu.

Kriminálníci musí mít respekt z výkonu trestu a musí si pobyt ve vězení plně hradit. Pak se

sníží i množství kriminality. Pomalu se budeme moci přestat bát a lidé začnou žít opět beze

strachu z okradení, napadení či dokonce z nebezpečí ztráty života.

Osobní odpovědnost – základním principem

kladívko

„Já nic, já muzikant“. Obvyklé rčení těch, kteří odmítají odpovědnost. Lze také slýchat „já jen plním

nařízení“ nebo „fóršrift je fóršrift“ a spoustu dalších říkánek, které by měly zprostit odpovědnosti.

V dobách našich předků platilo, „za dobrou práci, dobrá odměna“. Zkusme zase začít měřit velikost

odměny za kvalitu a množství práce! Vraťme se k říkánce „bez práce nejsou koláče“, respektive „kdo

nedělá ať nejí“.

V nadcházejících komunálních volbách dejte hlas svým vybraným kandidátům, kteří budou hájit

zájmy občanů vašich měst a obcí, bez nutnosti respektovat politická rozhodnutí!

Stát je uměle vytvořen pro potřeby zajišťování potřeb občanů, kteří si za služby platí ve formě daní.

Při špatně provedené práci je třeba důsledně vyčíslit škody a předepsat je původcům k úhradě.

Samozřejmě to nevylučuje i trestní odpovědnost.

Dnes se málo-kdo bojí, spravedlnost je bezzubá a výkon trestů je spíše rekreačním pobytem, mnohdy

i s poslaneckým platem a mzdou pro sekretářku. Kde to žijeme? V Českých zemích, které však volají

po změně!

Změnám může pomoci každý občan. Je třeba jen říci nahlas, co je třeba změnit a dát důvěru

tomu, koho si ve své lokalitě vybere většina. Samozřejmě vybraný kandidát si musí být vědom

své odpovědnosti a odvolatelnosti v případě neplnění svých povinností způsobem řádným a

odpovědným.

Máte malé důchody a chcete žít lépe?

Peníze

V důchodovém věku vidí mnoho lidí spoustu příležitostí, jak vydělat peníze. Může to být

drobná poradenská či zprostředkovatelská činnost nebo i jiný druh práce. Třeba i v týmu.

Bohužel pracovních míst je málo a stávající legislativa brání svobodnému prodeji práce.

Proč nemůže být prodej práce svobodný a tržní prostředí spravedlivé a rovné?

Je třeba říci „dost“ zastaralým metodám omezování svobody prodeje práce a nehoráznému

ožebračování těch, kteří si dovolí podnikat.

Řešení je přitom zcela jednoduché. Ekonomický model nové společnosti „ekonomický

privatismus“ je receptem na současnou nemoc lidstva – bídu a nezaměstnanost.

Receptem je svoboda prodeje práce, rovnost postavení účastníků tržního prostředí i rovnost

při zdaňování.

Pokud bude existovat skutečně jen jedna daň a to „daň z příjmů“ (doslova a do písmene),

bez odečtů, nákladů, úlev, slev, dotací a různých jiných výhod, začnou se chovat při své

činnosti všichni s péčí dobrého hospodáře.

Vyzýváme všechny občany k zamyšlení a seznámení se s principy „ekonomického

privatismu“, stačí alespoň v základních tezích. Pak je možné pochopit šanci žít lépe a této

šance se chopit.

A jak to změnit? V nastávajících volbách si vyberte ve svém okolí či lokalitě ty nejlepší a

podpořte je ve volbách. Budete mít své zástupce, které můžete kontrolovat a hodnotit

i odvolávat. Ti se musí přičinit o změnu špatných zákonů a narovnání pokroucené

spravedlnosti, práva a deformovaných vztahů.

Pak se bude žít v dostatku a v pohodě. Myslet znamená žít!

Jste nezaměstnaní – chcete práci ?

Úřad práce

Nechcete spoléhat na podporu z „pracáku“?

Položte si otázku: proč je nedostatek pracovních příležitostí?
Rychle zjistíte a sami si odpovíte, že je toho tolik, co se má či musí udělat, ale je čím dál méně těch, kteří by chtěli vytvářet nová pracovní místa. Je to o odpovědnosti za sebe samotného.

Je spousta možností, co dělat. Problém je ten, že není rovnost mezi jednotlivými lidmi. Ten, kdo vlastní banku, továrnu či podnik je zpravidla skupinou fyzických osob nebo fyzickou osobou, ale zákon na ně hledí jinak. Jsou posuzováni jako právnické osoby a jsou úkolováni povinnostmi vůči ostatním fyzickým osobám s povinností zaměstnávat.

Proč není dána každému možnost vykonávat svobodně pracovní činnost s plnou odpovědností sám za sebe? Proč majitel banky – fyzická osoba při špatném rozhodnutí a následných ztrátách natáhne ruku ke státu, aby z peněz prostých občanů, daňových poplatníků ztráty zaplatil. Při zkrachování podniku – právnické osoby/korporace nesou ztráty věřitelé této zkrachovalé firmy a stát. Proč neodpovídá svým majetkem vlastník firmy či vlastníci podílů?

Pokud by nebyl zakázán svobodný prodej práce a byla zrušena závislá činnost dýchalo by se lépe a občané by byli jisti svými pohledávkami. Trh by mohl opět začít fungovat a začalo by platit, že kvalita určuje poptávku i cenu za výrobek či službu. Práce by byl dostatek, lidé by nečekali, až někdo pro ně vytvoří pracovní místo. Sami by si práci hledali a dělali to, co umí dobře, s dobrými výsledky i dobrým příjmem.

Současně musí být změněn systém odpovědnosti a zdaňování. Komplexní řešení přináší model ekonomického privatismu. Jedná se o řešení odstranění nezaměstnanosti a zajištění prosperity ekonomiky s dostatečným příjmy pro všechny, kteří chtějí pracovat!