Hlavní cíle

Základní cíle strany „Občané České republiky“ :

  1. Odstranění nezaměstnanosti = svoboda podnikání a výkonu práce na principu obchodních vztahů
  2. Osobní odpovědnost za své jednání i podnikání bez výjimek včetně státních úředníků
  3. Důchodové, zdravotní a sociální pojištění / zabezpečení musí zabezpečovat a garantovat stát
  4. Nastartování ekonomiky – rozvoj podnikání svým jménem a na svou odpovědnost
  5. Zrušení soukromých exekutorů
  6. Zrušení zákonů, které nařizují platbu soukromým podnikům či osobám
  7. Změny a zrušení zákonů, které škodí občanům
  8. Nutnost výkonu práce ve výkonu vazby