Jak vybrat ty správné kandidáty

Volby

Lidé obecně ví, co jim chybí a co by chtěli změnit. Stávající politická scéna ale neumožňuje razantnější

kroky při změnách a požadavcích na osobní odpovědnost jedinců za své kroky a chování.

Všichni víme, že z našich daní jsou placeni nejen politici, ale především úředníci na jednotlivých

stupních státních orgánů, armáda, policie a úředníci v dalších státních institucích.

Úředníky platíme, aby zajišťovali naše potřeby a občanům pomáhali řešit jejich problémy. Určitě

nemá nikdo zájem si platit arogantní úředníky a jiné osoby závislé na penězích od daňových

poplatníků, kteří nejsou odborníky na svých místech, dělají chyby, jednají povýšeně a dávají najevo,

že to jsou oni, kdo má moc. Takoví úředníci musí pochopit, že občané tu nejsou pro ně, ale že

úředníci tu jsou pro lidi! Pokud to nedokáží pochopit, ať odejdou!

V nadcházejících volbách mají všichni občané možnost si vybrat své nejlepší zástupce a delegovat

je jako kandidáty za svou obec či město. Strana Občané České republiky umožní kandidaturu lidí

vybraných spoluobčany v jednotlivých regionech republiky. Občané si je mohou sami vybrat a sami

kontrolovat. V rámci potřeb je bude možné i měnit, pokud se zpronevěří svému poslání, za něž budou

daňovými poplatníky, spoluobčany placeni.

Již nebude možné, aby obcím a městům vládli zloději a lidé, kteří mají být ve výkonu trestu. Občané,

chcete vyměnit lumpy usazené v zastupitelstvech měst a obcí? Vyberte si své kandidáty, kteří budou

čestní, moudří, budou občanům přinášet užitek a se společným majetkem nakládat s péčí řádného

hospodáře.  Současně musí každý nést osobní odpovědnost majetkovou i trestní za své jednání!

Komentáře nejsou povoleny.