Výběr kandidátů

Víte o špatných politicích a úřednících? Vyměňte je!

Vybírejte pečlivě odborníky, rozumné a čestné! Vše je v rukou občanů v jednotlivých lokalitách.

Připravte se již nyní na výměnu svých zastupitelů v komunálních volbách 2018.

Vybírejte sami mezi sebou v městech či obcích. Občané sami musí nejlépe vědět co chtějí, není možné si nechat diktovat arogantními a zištnými úředníky a politiky! Plat mohou brát jen za to, co udělali pro občany této země, ne pro cizince a cizí kapitál!

Své připomínky můžete psát na adresu: info@obcane-cr.cz