Poštovní úřady jako síť poboček České banky

ceska_posta

Přínosem bude zachování poštovních služeb v potřebném rozsahu, dostupnost bankovních služeb pro obyvatelstvo i organizace, podniky a úřady. Současně se tyto služby stanou silným zdrojem příjmů pro státní rozpočet, přičemž podpoří rozvoj ekonomiky státu a podniků.

 Nerušte poštovní úřady, využijte jejich síť pro Českou banku !

Přínosem bude zachování poštovních služeb v potřebném rozsahu, dostupnost bankovních služeb pro obyvatelstvo i organizace, podniky a úřady. Současně se tyto služby stanou silným zdrojem příjmů pro státní rozpočet, přičemž podpoří rozvoj ekonomiky státu a podniků.

Úmysl České pošty postupně rušit svoje poštovní úřady a přivádět mnoho občanů i úřadů do těžce řešitelných situací, je již delší dobu ostře kritizován veřejností. Současně úřadům obecním i městským vadí, že jim byla zákonem uložena povinnost založit účet u České národní banky. Třetí handicap v naší společnosti je chybějící „česká banka“, která by občanům, podnikatelům, firmám, institucím i úřadům dokázala poskytovat komerční bankovní služby, při zachování slušných úrokových sazeb i poplatků za tyto služby.

Dnes není na území České republiky žádná komerční banka ve vlastnictví státu, která by mohla být regulátorem na bankovním trhu komerčních peněžních ústavů. Zahraniční banky, působící na našem území, například ČSOB, Česká spořitelna, Reffeisenbank, GE Money a dalších 35 jiných bank ve vlastnictví zahraničního kapitálu, nemilosrdně vysává peněženky českých občanů, podnikatelů i státu. Státní instituce a úřady mají účty u těchto zahraničních bank a tvrdě musí platit za jejich vedení. Stejně tak všichni občané a podniky. Za rok 2011 byl zisk zahraničních bank na území ČR ve výši cca 153 miliard Kč, o které občané, podnikatelé i stát přišly ve prospěch zahraničních vlastníků, kam byl zisk vyvezen.

Česká pošta je ve 100% vlastnictví státu. Poskytuje bankovní služby „Poštovní spořitelny“, která patří ČSOB, tedy zahraniční bance. Současně Česká pošta účtuje státu obrovské částky za poštovní služby státu poskytované. Nejsou to neskutečné paradoxy? Jistě je třeba evidovat náklady na poštovní služby pro svého zřizovatele, ale lze tak činit evidenčně. Proč stát odčerpává finanční prostředky ze státního rozpočtu a snižuje tak možnost finance využít lépe, než platit sám sobě, respektive podniku, který je v jeho vlastnictví?

Využitím stávajících poštovních úřadů jako poboček ryze české komerční banky, ve 100% vlastnictví státu, ulehčí všem občanům, podnikům i státu vyplácet a přijímat platby, včetně důchodů a různých dávek či podpor, bez nutnosti investic na vytvoření nové sítě bankovních poboček a jejich vybavení i obsazení úředníky. Stávající personál poštovních úřadů provádí bankovní služby a je proškolen v oblasti poskytování bankovních služeb, poštovní úřady jsou funkční a dostupné.

Současně by byl vyřešen i požadavek uložení státních i dotačních finančních prostředků obecních a městských úřadů na účtech pod plnou kontrolou státu a nemusely by být řešeny otázky dojíždění do krajských měst či míst, kde má ČNB své pobočky.

Stát by tak konečně vytvořil silný zdroj finančních prostředků pro státní rozpočet z úroků a poplatků za poskytované bankovní služby občanům, podnikatelům či jiným subjektům. Obrovské úspory nákladů hrazených v současné době státem a státními institucemi (včetně obcí a měst) zahraničním bankám jsou dalším přínosem. To vše prakticky bez nákladů !!!

Byla by zachována velmi potřebná síť poštovních úřadů, občanům, obcím i městům by klesly náklady, navíc by služby „české komerční banky“ využívala většina občanů i podniků či podnikatelů. Tato skutečnost by se mohla stát velmi silným stimulátorem pro pomoc a rozvoj podnikatelským subjektům, především v oblasti financování podnikání a úspor na nákladech za bankovní služby a úvěry.

Zachování poštovních úřadů, jejich využití pro komerční bankovní služby „České banky“, pomoc obcím městům i podnikatelům, současně přínos finančních prostředků do státního rozpočtu ze zisků „České banky“ a obrovské úspory nákladů dnes investovaných do zahraničních bank.

To vše pod kontrolou státu, v jeho prospěch a prospěch občanů !!!

Určitě to stojí za to !!!

Komentáře nejsou povoleny.